Kryqi Reduktues i filetuar

  • Threaded Reducing Cross

    Kryqi Reduktues i filetuar

    Ne (CNG) furnizojmë Threaded Reducing Cross. Ato përdoren për lidhjen e Standpipe për të kontrolluar, shpërndarë ose mbështetur tubacionin në madhësi ose drejtime të ndryshme. Me anë të lidhjes me zakon, koha e projektit ruhet shumë me instalim të shpejtë dhe mirëmbajtje të lehtë. Ne furnizojmë pajisje tubi me groove për sistemin e shuarjes së zjarrit.