90 Reduktimi i Bërrylit

  • 90 Reducing Elbow

    90 Reduktimi i Bërrylit

    Ne (CNG) furnizojmë stilin 90RT 90 ° Reduktimi i bërrylit me fund të vogël të filetuar (Shto një kapak). Ato përdoren për lidhjen e Standpipe për të kontrolluar, shpërndarë ose mbështetur tubacionin në madhësi ose drejtime të ndryshme. Me anë të lidhjes me zakon, koha e projektit ruhet shumë me instalim të shpejtë dhe mirëmbajtje të lehtë.