Bashkim i ngurtë 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    Bashkim i ngurtë i stilit 1GS

    Lidhëset e groove i nënshtrohen presioneve të brendshme dhe forcave të përkuljes së jashtme gjatë shërbimit. ASTM F1476- 07 përcakton një bashkim të ngurtë si një bashkim ku në thelb nuk ka lëvizje të lirë të tubit këndor ose boshtor të disponueshëm dhe një bashkim fleksibël si një bashkim ku është i disponueshëm
    lëvizja e kufizuar e tubit këndor dhe boshtor.