Kapak me Kon. Vrimë

  • Cap with Con. Hole

    Kapak me Kon. Vrimë

    Ne (CNG) furnizojmë Cap 300CH me Con.hole, Përdoret për të mbyllur gropën e tubit dhe funksioni i tij është i njëjtë me atë të kokës dhe kapakut, Ato përdoren për lidhjen e Standpipe për të kontrolluar, shpërndarë ose mbështetur tubacionin në madhësi ose drejtime të ndryshme. Me anë të lidhjes me zakon, koha e projektit ruhet shumë me instalim të shpejtë dhe mirëmbajtje të lehtë.